Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Vượt Ải Rừng Thánh Khí tại máy chủ Quan Sách

03-09-2020

Sau 7 ngày vượt ải gian nan, thì cuối cùng Sự Kiện Đua Top Vượt Ải Rừng Thánh Khí tại máy chủ S49 Quan Sách đã chính thức kết thúc. Dung Nhi xin được vinh danh Top 5 Chúa Công vượt ải đạt tầng cao nhất sau đây:

 

TOP 5 
Hạng Tên Ải Cao Nhất
1 Mèo 74
2 Omaaa 65
3 SátThần22 64
4 MaThần 64
5 Vn_NvPhương 57

 

Lưu Ý : 
- Phần quà sẽ được gửi đến 5 Chúa Công qua thư ingame trong vòng 48h.
- Chúa Công vui lòng không đổi tên nhân vật trước thời gian nhận thưởng để Dung Nhi có thể gửi quà đến Chúa Công một cách chính xác nhất.

 

Dung Nhi kính bút!